Besluit omgevingsvergunning Tuinstraat 13 in Ulft, voor het kappen van 1 paardenkastanje met herplantplicht.

DeUlftgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Besluit omgevingsvergunning Tuinstraat 13 in Ulft, voor het kappen van 1 paardenkastanje met herplantplicht..

Meer informatie over deze bekendmaking:

Op 29-01-2024 heeft het college van burgemeester en wethouders een besluit genomen op de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het kappen van 1 paardenkastanje op het perceel gelegen aan Tuinstraat 13 in Ulft. Er is herplantplicht opgelegd op de locatie van 2 bomen (soort nader te bepalen). Het besluit is verzonden op 29-01-2024. Informatie De stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis in Gendringen. Om de stukken digitaal te ontvangen kunt u een verzoek indienen via het volgende emailadres: balievergunningen@oude-ijsselstreek.nl. U kunt de stukken ook digitaal inzien op het gemeentehuis. Hiervoor kunt u een afspraak maken via het algemene telefoonnummer van de gemeente: (0315) 292 292 of per mail via eerder genoemd mailadres. Bezwaar Binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift richt u aan het college van B&W, postbus 42, 7080 AA Gendringen. In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan: naam en adres, de dagtekening, tegen welk besluit u bezwaar maakt, de motivering van uw bezwaar en uw handtekening. Voorlopige voorziening Het indienen van een bezwaar- of beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als u er belang bij heeft dat het besluit niet in werking treedt, kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Een voorlopige voorziening voor dit besluit kunt indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, postbus 9030, 6800 EM Arnhem Mediation Bij alle procedures geldt dat, indien u een probleem heeft met de gemeente of u bezwaar maakt tegen een besluit, mediation uitkomst kan bieden. In dat geval wordt, onder begeleiding van een mediator, nagegaan of tot een oplossing kan worden gekomen. Vooraf zal worden bekeken of mediation in uw geval geschikt is. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met (0315) 292 292.

 

Onderwerp: kapvergunning, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deUlftgids.nl op 01-02-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Ulft, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deUlftgids.nl
Redactie deUlftgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Ulft
  2. 016e2389d09c47723a136920e1fa2dfd

Gerelateerde berichten