Besluit evenementenvergunning IBOIJ Open Dagen 2024 (BrimaPack BV) in Ulft

DeUlftgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Besluit evenementenvergunning IBOIJ Open Dagen 2024 (BrimaPack BV) in Ulft.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Op 30 april 2024 heeft de burgemeester danwel het college van Oude IJsselstreek, voor zover het ieders bevoegdheden betreft, een besluit genomen op de aanvraag voor het organiseren van het evenement IBOIJ Open Dagen 2024 (BrimaPack BV) op 31 mei en 1 juni 2024 op de locatie bedrijventerrein De Rieze in Ulft. Het besluit is verzonden op 30 april 2024. Informatie De stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis in Gendringen en kunt u uitsluitend op afspraak inzien. U kunt hiervoor een afspraak maken via het algemene telefoonnummer van de gemeente: (0315) 292 292. Bezwaar Binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift richt u aan de burgemeester of het college, postbus 42, 7080 AA Gendringen. In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan: naam en adres, de dagtekening, tegen welk besluit u bezwaar maakt, de motivering van uw bezwaar en uw handtekening. Voorlopige voorziening Het indienen van een bezwaar- of beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als u er belang bij heeft dat het besluit niet in werking treedt, kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Een voorlopige voorziening voor dit besluit kunt indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, postbus 9030, 6800 EM Arnhem Mediation Bij alle procedures geldt dat, indien u een probleem heeft met de gemeente of u bezwaar maakt tegen een besluit, mediation uitkomst kan bieden. In dat geval wordt, onder begeleiding van een mediator, nagegaan of tot een oplossing kan worden gekomen. Vooraf zal worden bekeken of mediation in uw geval geschikt is. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met (0315) 292 292.

 

Onderwerp: evenementenvergunning, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deUlftgids.nl op 10-05-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Ulft, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deUlftgids.nl
Redactie deUlftgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen deulft
  2. 359fc6067b1e133b60856ffff1848ef7

Gerelateerde berichten