Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning, Dierenriem 4 in Ulft

DeUlftgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning, Dierenriem 4 in Ulft.

Meer informatie over deze bekendmaking:

De gemeente heeft op 16 april 2024 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer Z2024-00232 voor het plaatsen van een dakkapel op locatie Dierenriem 4 in Ulft. De vergunning is verzonden op 17 april 2024. Het besluit betreft de volgende activiteiten: •Bouwactiviteit (omgevingsplanactiviteit) Inzage Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u opvragen via balievergunningen@oude-ijsselstreek.nl. De stukken zijn ook op afspraak in te zien op het gemeentehuis. Bezwaar U kunt bezwaar maken tegen het besluit. De termijn voor het indienen van een bezwaar bedraagt 6 weken en eindigt op 30 mei 2024. Dit bezwaarschrift richt u aan het college van B&W, Postbus 42, 7080 AA Gendringen. In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan: · naam en adres, · de dagtekening, · tegen welk besluit u bezwaar maakt, · de motivering van uw bezwaar en · uw handtekening. Voorlopige voorziening Het indienen van een bezwaar- of beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als u er belang bij heeft dat het besluit niet in werking treedt, kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Een voorlopige voorziening voor dit besluit kunt indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem Mediation Bij alle procedures geldt dat, indien u een probleem heeft met de gemeente of u bezwaar maakt tegen een besluit, mediation uitkomst kan bieden. In dat geval wordt, onder begeleiding van een mediator, nagegaan of tot een oplossing kan worden gekomen. Vooraf zal worden bekeken of mediation in uw geval geschikt is. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met (0315) 292 292.

 

Onderwerp: bouwvergunning, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deUlftgids.nl op 10-05-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Ulft, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deUlftgids.nl
Redactie deUlftgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen deulft
  2. 613160b95123c95d8b20f094b03ef9f5

Gerelateerde berichten