Besluit omgevingsvergunning Middelgraaf 25 in Ulft, voor het kappen van 1 esdoorn.

DeUlftgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Besluit omgevingsvergunning Middelgraaf 25 in Ulft, voor het kappen van 1 esdoorn..

Meer informatie over deze bekendmaking:

Op 11 december 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders een besluit genomen op de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het kappen van 1 esdoorn. Herplant is opgelegd van 1 winterlinde op het perceel gelegen aan Middelgraaf 25 in Ulft. Het besluit is verzonden op 12 december 2023. Informatie De stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis in Gendringen en kunt u uitsluitend op afspraak inzien. U kunt hiervoor een afspraak maken via het algemene telefoonnummer van de gemeente: (0315) 292 292. Bezwaar Binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift richt u aan het college van B&W, postbus 42, 7080 AA Gendringen. In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan: naam en adres, de dagtekening, tegen welk besluit u bezwaar maakt, de motivering van uw bezwaar en uw handtekening. Voorlopige voorziening Het indienen van een bezwaar- of beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als u er belang bij heeft dat het besluit niet in werking treedt, kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Een voorlopige voorziening voor dit besluit kunt indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, postbus 9030, 6800 EM Arnhem Mediation Bij alle procedures geldt dat, indien u een probleem heeft met de gemeente of u bezwaar maakt tegen een besluit, mediation uitkomst kan bieden. In dat geval wordt, onder begeleiding van een mediator, nagegaan of tot een oplossing kan worden gekomen. Vooraf zal worden bekeken of mediation in uw geval geschikt is. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met (0315) 292 292.

 

Onderwerp: kapvergunning, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deUlftgids.nl op 15-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Ulft, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deUlftgids.nl
Redactie deUlftgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Ulft
  2. 65cba5f395ef9167f6736e87feb3ee30

Gerelateerde berichten