Ontwerpbestemmingsplan ‘Kom Ulft, locatie Ph. P. Cappettilaan 19’

DeUlftgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Ontwerpbestemmingsplan ‘Kom Ulft, locatie Ph. P. Cappettilaan 19’.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oude IJsselstreek maken bekend dat met ingang van 28 december 2023 t/m 7 februari 2024 ter inzage ligt: 1.het ontwerpbestemmingsplan ‘Kom Ulft, locatie Ph. P. Cappettilaan 19’ met identificatienummer NL.IMRO.1509.BP000231-ON01. 2.het ontwerpbesluit hogere geluidswaarde behorend bij ontwerpbestemmingsplan ‘Kom Ulft, locatie Ph. P. Cappettilaan 19’. Plangebied en inhoud van het bestemmingsplan Het plangebied is gelegen aan de locatie Ph.P. Cappettilaan 19 te Ulft. Het plan maakt de realisatie van vier levensloopbestendige woningen in één hoofdgebouw mogelijk op de plek van een voormalige tuin behorend bij de Ph. P. Cappettilaan nummer 19. Het hoofdgebouw wordt gesitueerd richting de Bongersstraat. Hogere geluidswaarde Burgemeester en wethouders van de gemeente Oude IJsselstreek maken bekend, dat zij in het kader van de Wet geluidhinder een hogere waarde (ex artikel 83) willen vaststellen voor het realiseren van de vier levensloopbestendige woningen aan de Ph. P. Cappettilaan 19 te Ulft. Uit onderzoek blijkt dat de voorkeurswaarde van 48 dB op de gevel wordt overschreden. Door het geluid van het wegverkeer van de Bongersstraat is de gevelbelasting op de gevel van het gebouw maximaal 57 dB (na wettelijke aftrek). Het ontwerpbesluit hogere waarde ingevolge de Wet geluidhinder ligt gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Inzage De stukken liggen van 28 december 2023 t/m 7 februari 2024 voor iedereen ter inzage. Wanneer u de stukken in het gemeentehuis wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken bij Balievergunning­en. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar (0315) 292 292 of een e-mail sturen naar balievergunningen@oude-ijsselstreek.nl. Het ontwerp­bestemmingsplan is in elektronische vorm te raadplegen en te verkrijgen via www.ruimtelijkeplannen.nl wanneer u zoekt op de naam van het bestemmingsplan. In het gemeentehuis kunt u het bestemmingsplan zowel in elektronische vorm als op papier bekijken. De elektronische vorm is hierbij juridisch bindend. De overige stukken zijn op papier te bekijken. Let op! Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Bestemmingsplannen zijn vanaf die datum in te zien via het Omgevingsloket. Via de site van ruimtelijkeplannen.nl wordt u automatisch doorgestuurd naar het Omgevingsloket. Via ‘Regels op de kaart’ kunt u het bestemmingsplan inzien wanneer u zoekt op de naam van het bestemmingsplan. Zienswijzen Gedurende de bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de gemeenteraad van Oude IJsselstreek, Postbus 42, 7080 AA Gendringen. Om een afspraak in te plannen voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt u contact opnemen via het Telefonisch Informatie Centrum (TIC), telefoonnummer (0315) 292 292. Tegen het ontwerpbesluit Hogere waarde kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging alleen belanghebbenden een zienswijze indienen.

 

Onderwerp: bestemmingsplan, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deUlftgids.nl op 28-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Ulft, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deUlftgids.nl
Redactie deUlftgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Ulft
  2. cec35f6f113c4e840735779dc92bc858

Gerelateerde berichten