Bestemmingsplan ‘Transformatorstation Ulft’

DeUlftgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Bestemmingsplan ‘Transformatorstation Ulft’.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oude IJsselstreek maken bekend dat:1.De gemeenteraad in zijn vergadering van 14 december 2023 het bestemmingsplan ‘Transformatorstation Ulft’ met identificatienummer NL.IMRO.1509.BP000216-VA01 gewijzigd heeft vastgesteld.Plangebied en inhoud van het bestemmingsplan Het plan maakt de vervanging van twee transformatoren (van 40 MVA naar 80 MVA vermogen) mogelijk behorend bij het transformatorstation aan Over de IJssel 7 in Ulft, om zo in de groeiende behoefte aan nieuwe aansluitingen op het elektriciteitsnetwerk te voorzien. Het vastgestelde bestemmingsplan is gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, aangezien de technische aansluiting van de transformatoren op het stroomnetwerk moest worden gewijzigd. Dit heeft gevraagd om een vernieuwde geluidsberekening en een aangepaste geluidscontour op de verbeelding, welke in het vastgestelde bestemmingsplan als ambtshalve wijzigingen zijn opgenomen. InzageDe stukken liggen van 21 december 2023 tot en met 31 januari 2024 voor iedereen ter inzage. Wanneer u de stukken in het gemeentehuis wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken bij Balievergunning­en. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar (0315) 292 292 of een e-mail sturen naar balievergunningen@oude-ijsselstreek.nl. Het ­bestemmingsplan is in elektronische vorm te raadplegen en te verkrijgen via www.ruimtelijkeplannen.nl wanneer u zoekt op de naam van het bestemmingsplan. In het gemeentehuis kunt u het bestemmingsplan zowel in elektronische vorm als op papier bekijken. De elektronische vorm is hierbij juridisch bindend.BeroepTijdens de ter inzage termijn kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden aangetekend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Van deze beroepsmogelijkheid kan alleen gebruik worden gemaakt door:1.belanghebbenden, dan wel, 2.indieners van een zienswijze of, 3.personen die aannemelijk kunnen maken redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest tijdig een zienswijze in te dienen. 4.belanghebbenden die bezwaar hebben tegen de wijzigingen die de raad bij de vaststelling van het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerp heeft aangebracht.InwerkingtredingHet bestemmingsplan treedt in werking op 1 februari 2024, tenzij binnen de beroepstermijn in samenhang met een ingesteld beroep een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend. Het besluit treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2023.

Dit artikel verscheen op deUlftgids.nl op 21-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Ulft, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deUlftgids.nl
Redactie deUlftgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Ulft
  2. gmb-2023-542804

Gerelateerde berichten