Besluit evenementenvergunning 52e Batavierenrace in Ulft.

DeUlftgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Besluit evenementenvergunning 52e Batavierenrace in Ulft..

Meer informatie over deze bekendmaking:

Op 1 mei 2024 heeft de burgemeester danwel het college van Oude IJsselstreek, voor zover het ieders bevoegdheden betreft, een besluit genomen op de aanvraag voor het organiseren van het evenement 52e Batavierenrace op 25 mei 2024 rondom DRU-Laan en Hutteweg in Ulft. Gedeelte van de Hutteweg is (gedeeltelijk) afgesloten. De wegafsluitingen gelden ook voor de op- en afbouw van het evenement. Het besluit is verzonden op 1 mei 2024.InformatieDe stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis in Gendringen en kunt u uitsluitend op afspraak inzien. U kunt hiervoor een afspraak maken via het algemene telefoonnummer van de gemeente: (0315) 292 292.BezwaarBinnen zes weken na de dag van verzending van het besluit kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift richt u aan de burgemeester of het college, postbus 42, 7080 AA Gendringen.In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:•naam en adres, •de dagtekening, •tegen welk besluit u bezwaar maakt, •de motivering van uw bezwaar en•uw handtekening.Voorlopige voorzieningHet indienen van een bezwaar- of beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als u er belang bij heeft dat het besluit niet in werking treedt, kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Een voorlopige voorziening voor dit besluit kunt indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, postbus 9030, 6800 EM Arnhem MediationBij alle procedures geldt dat, indien u een probleem heeft met de gemeente of u bezwaar maakt tegen een besluit, mediation uitkomst kan bieden. In dat geval wordt, onder begeleiding van een mediator, nagegaan of tot een oplossing kan worden gekomen. Vooraf zal worden bekeken of mediation in uw geval geschikt is. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met (0315) 292 292.

 

Onderwerp: Bestuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2024.

Dit artikel verscheen op deUlftgids.nl op 10-05-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Ulft, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deUlftgids.nl
Redactie deUlftgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen deulft
  2. gmb-2024-200689

Gerelateerde berichten