Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning Flexwonen Zeskamp, Ulft

DeUlftgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning Flexwonen Zeskamp, Ulft.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oude IJsselstreek maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) vergunning willen verlenen voor de realisatie van 6 flexwoningen op het perceel kadastraal bekend als gemeente Gendringen, sectie M, nummers 2688 en 3010 (ged.) in Ulft. De ontwerp-omgevingsvergunning heeft het volgende identificatienummer: NL.IMRO.1509.OV000102-ON01. De aanvraag is geregistreerd onder OLO 8314595 InzageDe stukken liggen van 9 mei 2024 tot 20 juni 2024 voor iedereen ter inzage. Wanneer u de omgevingsvergunning in het gemeentehuis wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken bij balie vergunningen. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar 0315-292292 of een e-mail sturen naar balievergunningen@oude-ijsselstreek.nl. De omgevingsvergunning is in elektronische vorm te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl en te verkrijgen via de website van de gemeente (www.oude-ijsselstreek.nl) wanneer u zoekt op de naam van de locatie. In het gemeentehuis kunt u de omgevingsvergunning zowel in elektronische vorm als op papier bekijken. De elektronische vorm is hierbij juridisch bindend.ReactiesGedurende voornoemde termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze over de ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 42, 7080 AA Gendringen. Voor het mondeling indienen van een zienswijze kunt u een afspraak maken via de Publieksbalie.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2024.

Dit artikel verscheen op deUlftgids.nl op 10-05-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Ulft, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deUlftgids.nl
Redactie deUlftgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen deulft
  2. gmb-2024-201626

Gerelateerde berichten